N51 Detaljplaneändring för Kommunalhusbacken anhängig

Detaljplanens ändringsområde ligger mellan Klockarvägen, Nickbyvägen och Svärdfältsvägen i centrum av Nickby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nya bostadshus i Nickby och att se över trafikarrangemangen i området. Samtidigt korrigeras planbeteckningarna för seniorcentret, hälsocentralen, egnahemstomterna och Jussasvägen så att de motsvarar den förverkligade situationen.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 20.10–20.11.2023 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under dess öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/n51

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 20.11.2023 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningsarkitekt Dennis Söderholm tfn. 040 141 7043, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sektorn för samhälle och miljö

Sibbo 19.10.2023

 

Senast uppdaterad 27.10.2023