N48A Detaljplan för Dalkärrsvägens östra sida, fas 1, utkastet framlagt

Beredningsmaterialet för utkastet till detaljplanen är framlagt 5.10.-3.11.2023 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2, Nickby) och på planens webbsida http://www.sipoo.fi/sv/n48a.

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 3.11.2023 kl 14, adress Sibbokommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Niina Tiittanen tfn. 040 541 7596, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Markanvändningssektion, Sibbo 5.10.2023

 

Senast uppdaterad 27.10.2023