Kungörelse om anhängiggörande av anmälan om campingplats – Sibbo Caravan

Följande anmälan om campingplats är anhängig hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun:

Joensuu gård har enligt lagen om friluftsliv (606/1973) inlämnat till miljövårdssektionen i Sibbo kommun en anmälan om en campingplats, Sibbo Caravan.

Campingplatsen befinner sig i Söderkulla i Skräddarby på adressen Joensuuvägen. Campingplatsen befinner sig delvis på Kallbäck grundvattenområde (0175310 klass 2). På campingplatsen finns 32 platser med el och 8 platser utan el. Det finns 10–15 platser för tält. Vintertid finns det 20 platser för campingbilar. På vintern är det ca. 5 kunder på plats samtidigt och på sommaren i medeltal 15–20 personer, och vid rusningstid (1–5 dygn/sommar) 30–40 personer. På området finns två tömningsplatser för septiktankar, av vilka den ena befinner sig på hamnområdet och den andra i närheten av lägerplatserna. Avloppsvattnen från WC-byggnaden i sommarbruk leds till en sluten behållare som töms en gång i veckan. Avfallen på området samlas från soptunnorna till sopkärlen i skjulbyggnaden och kärlen töms ca. två gånger i veckan.

Denna kungörelse publicerades 21.1.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter kungörelsedatumet. Kungörelsen och de offentliga handlingarna som hänför sig till anmälan hålls framlagda 21.1.2021–1.3.2021 på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi. Anmälningshandlingarna kan läsas också vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna, må–to kl. 8.00–17.00 och fr kl. 8.00–14.00.

De vilkas fördel eller rätt saken berör (part) har med anledning av anmälan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Övriga personer och samfund har rätt att framföra sin åsikt.

Eventuella skriftliga anmärkningar och åsikter som ska innehålla ärendenumret 247/2017 ska lämnas in senast 1.3.2021 till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet/JK, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till miljo@sibbo.fi. Vid användning av e-post bör beaktas att e-posten inte är särskilt skyddad för att sända personuppgifter eller konfidentiella uppgifter.

Beslut i ärendet fattas av byggnads- och miljöutskottet som fungerar som myndighet för campingområden i Sibbo kommun. Tilläggsuppgifter ger miljöexpert Jessika Karvinen, tfn 050 590 9984, e-post: förnamn.efternamn@sibbo.fi.

Kungörelse

Anmälan om campingplats

Senast uppdaterad 21.01.2021