Kuulutus leirintäalueilmoituksen vireilläolosta – Sibbo Caravan leirintäalue

Seuraava leirintäalueilmoitus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

Joensuun tila on tehnyt ulkoilulain (606/1973) mukaisen leirintäaluetta koskevan ilmoituksen koskien Sibbo Caravan leirintäaluetta.

Leirintäalue sijaitsee Söderkullassa Skräddarbyssä osoitteessa Joensuun raitti. Leirintäalue sijaitsee osittain Kallbäckin pohjavesialueella (0175310 luokka 2). Leirintäalueella on 32 sähköllistä paikkaa ja 8 sähkötöntä paikkaa. Telttapaikkoja on 10–15. Talviaikaan paikkoja matkailuautoille on 20. Talvella asiakkaita on kerralla paikalla n. 5 ja kesällä keskimäärin 15–20 henkeä ja ruuhka-aikaan (1-5vrk/kesä) 30–40 henkeä. Alueella on kaksi septitankin tyhjennyspistettä, joista toinen sijaitsee sataman alueella ja toinen leiriytymispaikkojen lähellä. Kesäkäyttöisen WC-rakennuksen jätevedet ohjataan umpisäiliöön, joka tyhjennetään kerran viikossa. Alueen jätteet kerätään roska-astioista katosrakennuksessa sijaitseviin jäteastioihin, jotka tyhjennetään noin kahdesti viikossa.

Tämä kuulutus on julkaistu 21.1.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja ilmoitukseen liittyvät julkiset asiakirjat pidetään nähtävillä 21.1.2021-1.3.2021 Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi. Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) aukioloaikoina, ma-to klo 8.00–17.00 ja pe klo 8.00–14.00.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus ilmoituksen johdosta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide.

Mahdolliset asiaa koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa pyydetään käyttämään asianumeroa 247/2017 tulee toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta/JK PL 7, 04131 Sipoo, tai sähköpostitse ymparisto@sipoo.fi viimeistään 1.3.2021. Sähköpostia käytettäessä tulee huomioida, että sähköpostia ei ole erikseen suojattu henkilötietojen tai luottamuksellisten tietojen lähettämistä varten.

Asian ratkaisee Sipoon kunnan leirintäalueviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristövaliokunta. Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Jessika Karvinen, puh. 050 590 9984, sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kuulutus

Leirintäalueilmoitus

Viimeksi muokattu 21.01.2021