Framläggande av gatuplan

Förslagen till gatuplanerna för detaljplanen TM1 Trä-Tallmo i Tallmo och detaljplanen N65 Skogsliden i Nickby hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 7 – 20.3.2024 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppethållningstider samt på kommunens webbplats på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/gatuochparkplaner

Eventuella anmärkningar mot gatuplanerna ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

Samhälle och miljö
Sibbo 7.3.2024

 

Senast uppdaterad 06.03.2024