Katusuunnitelman nähtäville asettaminen

Talmassa sijaitsevan, asemakaavan TM1 Puu-Talman ja Nikkilässä sijaitsevan, asemakaavan N65 Metsärinne katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 7. – 20.3.2024 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://www.sipoo.fi/katujapuistosuunnitelmat

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi 

Yhdyskunta ja ympäristö
Sipoo 7.3.2024

 

Viimeksi muokattu 06.03.2024