Framläggande av förslag till plan för allmänna områden – Jontas idrottspark

 

Förslaget till planen för de allmänna områdena i anslutning till E4A Detaljplan för Jontas idrottspark i Hangelby hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 3.2–7.3.2022 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats på adressen:

www.sibbo.fi>Planering och byggande av gator och parker.

Eventuella anmärkningar mot förslaget till planen för de allmänna områdena ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi. 

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 3.2.2022

Senast uppdaterad 01.02.2022