Yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen – Jontaksen urheilupuisto

 

Hangelbyssä sijaitsevan asemakaavan E4A mukainen Jontaksen urheilupuiston yleistenalueiden suunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 3.2.- 7.3.2022 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi>Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen.

Mahdolliset yleistenalueen suunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoo 3.2.2022

Viimeksi muokattu 09.02.2022