Förslaget till parkplanen läggs fram

 

Förslaget till parkplanen för den mångfaldiga delen av Nickby centralpark hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 3 – 16.6.2021 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats: www.sibbo.fi/sv>gator och grönområden>byggandet av gator.

Eventuella anmärkningar mot parkplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 3.6.2021

Senast uppdaterad 03.06.2021