Puistosuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

Nikkilässä sijaitsevan keskuspuiston monimuotoisuus-osan puistosuunnitelma pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 3.-16.6.2021 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi>kadut ja viheralueet>katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen.

Mahdolliset puistosuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoo 3.6.2021

 

Viimeksi muokattu 03.06.2021