Planering och byggande av gator och parker

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.
Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Gatuplaner till påseende

Förslaget till gatuplanen hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda för två vekcor vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket (adress: Norra Skolvägen 2) under kundtjänstens öppettider samt på denna webbplats. Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Aktuella byggprojekt

Ådalen
Ådalen situationsplan (pdf)
Nybrovägens situationsplan (pdf)

Sibbo Ådal grön- och parkområden parksplaneförslag
Ådalen_planekarta (pdf)
Ådalen_lekplats (pdf)
Ådalen_odlingslott (.pdf)

Herrgårdsbrinken, västra del (plan NG5)
Herrgårdsbrinken_situationsplan (pdf)

Bybergsbrinken, Bybergsvägens område (plan NG11)
Bybergsbrinkenr_situationplan (pdf)

Stenkulla
Stenkulla situationsplan (pdf)