Förslaget till gatuplanen läggs fram

 

Förslaget till gatuplanen för Kallbäck rondellen i Söderkulla som ingår i detaljplanen S17E hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 28.10. – 11.11.2021 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats: www.sipoo.fi/sv > tjänst > planering och byggande av gator och parker.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 28.10.2021

 

Senast uppdaterad 27.10.2021