Katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

Söderkullassa sijaitsevan asemakaavan S17E mukainen Kallbäckin kiertoliittymän katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 28.10 – 11.11.2021 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi > palvelu > katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoo 28.10.2021

 

Viimeksi muokattu 27.10.2021