Förslaget till gatuplanen läggs fram – NG9

 

Förslaget till gatuplanen för gatorna som ingår i detaljplanen NG9 hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 15.4.-29.4.2021 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats:

www.sipoo.fi/sv/gator-och-gronomraden/byggandet-av-gator/

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 15.4.2021

Senast uppdaterad 14.04.2021