Katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen – NG9

 

Nikkilässä sijaitsevan asemakaavan NG9 mukaisten katujen katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 15.4.-29.4.2021 välisenä aikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä kirjaston aukioloaikana sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa:

www.sipoo.fi>Kadut ja viheralueet>katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoo 15.4.2021

Viimeksi muokattu 14.04.2021