Förslaget till gatuplanen läggs fram – Brandslangen

 

Förslaget till gatuplanen för Brandslangen i Nickby som ingår i detaljplanen N39 hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 9 – 22.12.2021 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats: www.sipoo.fi/sv>gator och grönområden>byggandet av gator.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 9.12.2021

Senast uppdaterad 02.12.2021