Katusuunnitelman nähtäville asettaminen – Paloletku

 

Nikkilässä sijaitsevan asemakaavan N39 mukainen Paloletkun katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 9.-22.12.2021 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi>kadut ja viheralueet>katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoo 9.12.2021

Viimeksi muokattu 09.12.2021