Förslag till gatuplaner läggs fram

Förslaget till gatuplan för Majviksvägen och Professorns stig i södra Sibbo som ingår i detaljplanen B 17 samt förslaget till gatuplan för västra änden av Parkgårdsvägen i Nickby som ingår i detaljplanen N 60 hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 12–25.5.2022 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanerna ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö
Sibbo 12.5.2022

Senast uppdaterad 09.05.2022