Katusuunnitelmien nähtäville asettaminen

Etelä-Sipoossa sijaitsevien, asemakaavan B17 mukaisten Majvikintien ja Professorinpolun katusuunnitelmaehdotukset sekä Nikkilässä sijaitsevan asemakaavan N60 Puistikkotien länsipään katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävinä 12.-25.5.2022 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla.

Mahdolliset katusuunnitelmiin koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

Tekniikka- ja ympäristöosasto
Sipoo 12.5.2022

Viimeksi muokattu 09.05.2022