Detaljplaneutkast NG8 och planstommeförslag KR3 framlagda

NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, utkastet framlagt

Detaljplanens beredningsmaterial läggs till påseende. Detaljplaneområdet ligger norr om stationsområdet, längs tågbanan i norra delen av Nickby. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett grönt, småstadslikt bostadsområde i norra delen av Nickby i enlighet med Generalplan för Sibbo 2025 så att dagens tätortscentrum utvidgas till norra sidan av banan. Planområdets areal är ca 86 ha.

Detaljplaneutkastet är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 15.1–15.2.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi -> Planläggning och utveckling -> Detaljplanering -> Anhängiga detaljplaner -> NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum.

KR 3 Planstomme för Nickby, förslag framlagt

I arbetet med planstommen granskas Nickby som en helhet och preciseras och konkretiseras de strategiska riktlinjer som presenterats i utvecklingsbilden. I planstommen granskas möjligheterna att kompletteringsbygga centrumområdet, placeringen av de nya bostadsområdena som stöder sig på stationsnejden och markanvändningspotentialen. I planstommen presenteras också de grundläggande principerna för trafiknätet samt nätverket av grönområden i Nickby på ett allmänt plan.

En planstomme är inte en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen. Förslaget till planstomme är framlagt under tiden 15.1–15.2.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi -> Planläggning och utveckling -> Övriga planer -> KR3 Planstomme för Nickby.

Växelverkan kommer att ordnas på ett sätt som är möjligt under de rådande undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset. Eventuella åsikter om planerna ska lämnas in skriftligt senast 15.2.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Det är också möjligt att lämna in åsikter elektroniskt via en kartenkät och tjänsten dinåsikt.fi. Länkarna till sidorna finns på planernas webbsidor. Planematerialet (KR3 och NG8) presenteras på ett webbinarium 3.2.2021 kl. 17. Instruktioner för webbinariet publiceras ca 1 vecka innan webbinariet på planernas webbsidor.

Tilläggsuppgifter ger planläggningsarkitekt Dennis Söderholm, tfn. 040 141 7043, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

 

 

 

Senast uppdaterad 15.01.2021