Asemakaavaluonnos NG8 ja kaavarunkoehdotus KR3 nähtäville

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnos nähtäville

Asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Nikkilän pohjoisosassa, Nikkilän asemanseudun pohjoispuolella, junaradan varressa. Asemakaavan tarkoituksena on luoda edellytyksiä vihreälle, pikkukaupunkimaiselle asuinalueelle ja sen rakentamiselle Nikkilän pohjoiseen osaan Sipoon voimassa olevan yleiskaavan 2025 mukaisesti laajentaen nykyisen taajamakeskuksen radan pohjoispuolelle. Alueen pinta-ala on noin 86 ha.

Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 15.1.–15.2.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi -> Kaavoitus ja kehittäminen -> Asemakaavoitus -> Vireillä olevat asemakaavat -> NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos.

KR 3 Nikkilän kaavarunko, ehdotus nähtäville

Kaavarunkotyössä tarkastellaan Nikkilää kokonaisuutena ja tarkennetaan ja konkretisoidaan Nikkilän kehityskuvassa esitettyjä strategisia linjauksia. Kaavarungossa tarkastellaan keskusta-alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä tulevaan asemanseutuun tukeutuvien uusien asuntoalueiden sijoittumista ja maankäyttöpotentiaalia. Kaavarungossa esitetään myös liikenneverkon perusperiaatteet sekä yleispiirteisellä tasolla Nikkilän kaavarunkoalueen viheralueverkoston.

Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen kaava. Kaavarunkoehdotus on nähtävillä 15.1.–15.2.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi -> Kaavoitus ja kehittäminen -> Muut suunnitelmat -> KR3 Nikkilän kaavarunko

Vuorovaikutus tullaan järjestämään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen mahdollistamilla tavoilla. Mahdolliset mielipiteet kaavoista tulee toimittaa kirjallisesti 15.2.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi. Mielipiteitä on mahdollista jättää sähköisesti myös karttakyselyn kautta ja Ota kantaa-sivuston kautta. Linkit molempiin löytyvät kaavojen nettisivuilta. Kaava-aineistot (KR3 ja NG8) esitetään webinaarissa 3.2.2021 klo 17. Webinaariohje julkaistaan kaavojen nettisivuilla noin viikkoa ennen webinaaria.

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm, puh. 040 141 7043, sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kunnanhallitus

 

 

Viimeksi muokattu 15.01.2021