Detaljplaneändring som trätt i kraft, N60 Deltaljplaneändring för Genstigen

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.2.2022 § 5 godkänt N60 Genstigen deltaljplaneändringen. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo 31.3.2022

 

Senast uppdaterad 30.03.2022