Detaljplan som trätt i kraft, Detaljplaneändring för M2 Massby ridcentrum

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 16.5.2022 § 38 godkänt på nytt den korrigerade detaljplanen för Detaljplaneändringen för M2 Massby ridcentrum efter NTM-centralens begäran om justering. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo 11.8.2022

 

Senast uppdaterad 09.08.2022