Bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2022

 

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3 – 31.3.2022.

Konstnärsstipendie

Till en professionell sibbokonstnär.

Ansökning via Timmi-programmet 1.3 – 31.3.2022.

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2022.

Tilläggsinfo:

 https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/stod-och-bidrag-for-medborgarverksamhet-inom-idrott/

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/understod-och-bidrag-for-kulturrelaterad-medborgarverksamhet/

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/understod-och-bidrag-for-ungdomsforeningar-och-grupper/

Tilläggsinfo: Sari Polojärvi, tfn 040 191 4290, sari.polojarvi(at)sipoo.fi

 

Fritidssektionen

Sibbo 18.2.2022

 

Senast uppdaterad 16.02.2022