Beslut om miljötillstånd – inte beviljat miljötillstånd

§ 71 Marko Ollila, miljötillstånd jordavstjälpningsplats. Fastigheten 753-430-3-42 i Spjutsund.

Sökanden beviljades inte miljötillstånd.

Beslutet och besvärsanvisningen finns framlagda 23.6. – 1.8.2022 på Sibbo kommuns nätsida Byggnads- och miljöutskottet -> Protokoll 16.6.2022 -> § 71 samt på adressen www.julkipano.fi.

Besvärstiden går ut 1.8.2022.

Byggnads- och miljöutskottet
Sibbo den 23.6.2022

Senast uppdaterad 22.06.2022