Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakning, borrning av jordvärmefält, Fraktleden 6, i Bastukärr – Fira Rakennus Oy

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 27.9.2022 (235 §) har miljötillsynschefen godkänt Fira Rakennus Oy´s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 18.1.2023 § 2 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 19.1 – 27.2.2023.

Besvärstiden utgår 27.2.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen tfn. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning

Sibbo den 19.1.2023

 

Senast uppdaterad 19.01.2023