Päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta, maalämpökentän poraus, Rahtiraitti, Bastukärrissä – Fire Rakennus Oy

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 27.9.2022 (235 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt ilmoituksen tietyin edellytyksin.

Ympäristövalvontapäällikön päätös 18.1.2023 § 2 ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi sekä Sipoon verkkosivuilla 19.1. – 27.2.2023.

Päätös (pdf)

Valitusaika päättyy 27.2.2023.

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596

Ympäristövalvonta

Sipoo 19.1.2023

 

Viimeksi muokattu 18.01.2023