Begäran om utlåtande om utkastet till verksamhetsområde för vattentjänstverk som är verksamma inom Sibbo kommuns område

 

Sibbo kommun har i samarbete med områdets vattentjänstverk samt kommunens miljövårdsmyndighet och hälsoskyddsmyndighet utarbetat ett utkast till verksamhetsområde för vattentjänstverk som är verksamma inom Sibbo kommuns område.

Utkastet till verksamhetsområde är framlagt under tiden 16.3–6.4.2021 på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/boende/sibbo-vatten/aktuellt-och-meddelanden/

Invånarna kan lämna in sina anmärkningar om utkastet till verksamhetsområde under framläggningstiden.

Utlåtandena och anmärkningarna ska lämnas in skriftligt senast 6.4.2021 kl. 16.00 antingen per e-post som bifogad fil till adressen registrering(at)sibbo.fi eller per post som pappersversion till adressen Sibbo registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk e-postmeddelandet och kuvertet med ”Utlåtande / Anmärkning om verksamhetsområde”.

Begäran om utlåtande (pdf)

 

Kommunstyrelsen

16.3.2021

 

Senast uppdaterad 15.03.2021