Lausuntopyyntö koskien toiminta-alueluonnosta Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille

 

Sipoon kunta on yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatinut toiminta-alueluonnoksen Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille.

Toiminta-alueluonnos on nähtävillä 16.3.– 6.4.2021 välisen ajan osoitteessa: https://www.sipoo.fi/asuminen/sipoon-vesi/ajankohtaista-ja-tiedotteita/

Asukkaat voivat nähtävillä oloaikana jättää muistutuksensa toiminta-alueluonnoksesta. Lausunnot ja muistutukset toimitetaan kirjallisesti viimeistään 6.4.2021 klo 16.00 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi tai paperiversiona Sipoo kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO otsikolla ”Lausunto / Muistutus toiminta-alueesta”.

Lausuntopyyntö (pdf)

 

Kunnanhallitus

16.3.2021

 

Viimeksi muokattu 15.03.2021