Ansökan om gemensam behandling av miljö- och marktäktstillstånd – NCC Industry Oy

 

Sökande  NCC Industry Oy

Plats  Sibbo kommun, Borgby, fastigheter 753-402-3-41 ja 753-402-3-47 på sydöstra sidan av Trankärrsvägen.

Verksamhet  NCC Industry Oy har den 23.4.2020 anhängiggjort en ansökan om gemensam behandling enligt miljöskyddslagen (527/2014) och marktäktslagen (555/1981) hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun.

Tillstånd ansöks för tagande av stensubstanser, brytning och krossning och mottagning av icke-förorenad överskottsjord som underskrider de lägre riktvärdena i statsrådets förordning 214/2007.

Kungörelsen kan du läsa här (pdf)

Tilläggsinfo 4.6.2021 (pdf)

De offentliga handlingarna om ansökan är framlagda på adressen www.julkipano.fi under

tiden 12.5 – 18.6.2021. Anmälningshandlingarna kan också läsas vid SibboInfo (Norra
Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna.

 

Senast uppdaterad 04.06.2021