Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolo – NCC Industry Oy

 

Hakija  NCC Industry Oy, Mannerheimintie 103 A, 00280 Helsinki

Paikka  Sipoon kunta, Linnanpellon kylä, kiinteistöt 753-402-3-41 ja 753-402-3-47. Sijainti Trankärrintien kaakkoispuolella.

Toiminta  NCC Industry Oy on 23.4.2020 laittanut vireille Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen yhteislupahakemuksen.

Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Toiminnalle haetaan lupaa aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.  (YSL 199 § ja MAL 21 §)

Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan vaikutuksia ja riskejä ympäristöön kuten esimerkiksi tärinä-, pöly-, melu- ja pintavesivaikutuksia.

Kuulutuksen voit lukea tästä (pdf)

Lisätieto 4.6.2021 (pdf)

Julkiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.5. – 18.6.2021 osoitteessa www.julkipano.fi. Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) sen aukioloaikoina.

 

 

Viimeksi muokattu 04.06.2021