Institutblogg: Institutrektors penna 29.10.2021

Hösten är redan långt gången och vi på väg mot årets mörkaste tider. Denna höst upplever inte som speciellt mörk. Orsaken till detta är den glädje och det ljus som lyser över institutet då våra studerandegrupper har återvänt till närundervisning. Och visst har ni återvänt och det är med glädje och tacksamhet jag kan konstatera att vi har mer anmälningar än till exempel år 2019. Det är det senaste ”normala” läsår vi haft innan Koronan kom och förstörde allt. I början av höstterminen var vi ännu tvungna att begränsa antalet studerande per grupp. Då restriktionerna upphörde har vi kunnat öka gruppstorleken, dock så att vi kan garantera en trygg och sund inlärningsmiljö.

Det är mycket intressant på gång inom fria bildningen. Institutfältet får nya uppgifter och en av de intressantaste är identifierande och erkännande av kunnande. Vi har ett brett kunnande i vårt institut som blir osynligt. Kunnande finns både i vår personal men framför allt bland vår stora skara studerande. Att synliggöra och erkännande detta kunnande är den fria bildningens nya bildningsuppdrag.

Det är väldigt nytt för oss och därför deltar Sibbo institut i ett omfattande projekt: ONNO: Osaaminen näkyväksi-näkymätön osaamiseksi, klumpigt översatt Kunnandet synligt- det osynliga till kunnande. I projektet deltar 13 medborgarinstitut från Lapplands och 19 studiecirklar från Meri-Pohjola samt Järvi-Saimaas medborgarinsitut. Torneå medborgarinsitut koordinerar projektet. Syftet med projektet är ta fram och synliggöra det kunnande som redan finns i vår personal samt att utveckla lärarnas förståelse för och öka medvetenheten om identifierande av kunnande. Via projektet utvecklas personalens yrkeskunskap för att motsvara de framtidens krav inom den fria bildningen. Det osynliga kunnande blir alltmer synligt!

Till slut vill jag önska vår Ulrika varmt välkommen tillbaka till institutet! Ulrika har varit studieledig i ett år. I och med att personalstyrkan ökar har vi möjlighet och vill betjäna våra lärare och studerande mer omfattande. Kundbetjäningen på Nickby instituthus kommer att vara öppet på tisdagar från kl. 10.00 ända till kl. 18.00!

Sibbo institut / Kontaktuppgifter

Jag önskar er alla en härlig fortsättning på hösten. Låt oss tända ljus och njuta va det ljus som den nya vardagen ger oss: varma möten, kramar och det välbefinnande som studierna vid Sibbo institutet ger oss!

Varma tankar,
Annelie

Senast uppdaterad 29.10.2021