Topeliussalen

Den renoverade och högklassiga Topeliussalen är i första hand en kultursal som lämpar sig för konserter, evenemang, teater- och dansföreställningar för regionens invånare i alla åldrar. Salen fungerar kontinuerligt som biograf och är ett ställe att komma till för att uppleva och trivas tillsammans. Tyngdpunkten i husets programutbud ligger på musik-, film-, dans- och teaterföreställningar samt olika skolningstillfällen.

Konsertsalen rymmer totalt 233 varav 3 är rullstolsplatser nere i salen. Salen är utrustad med nyaste AV teknik; biografprojektor, videokanon och högklassig ljud- och ljusutrustning.

Till salen hör ett greenroom för förberedelse och pausvila. I anslutning finns också omklädnings och sminkrum med egna toaletter samt duschmöjligheter.

I samma byggnad verkar bl.a. Sibbo Huvudbibliotek och kommunens Info-kundtjänst. I salen kan man arrangera både öppna och slutna tillställningar.

Bild: Guilty Productions

Besöksinformation

Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo

 

Frågor & bokningar

Ronja Happonen

ronja.happonen@sibbo.fi

tel: +358401532323

 

Kulturevenemang

Kulturplanerare: Katja Sågbom

katja.sagbom@sibbo.fi

tel: +358503959874

Kulturproducent: Pi Viana

pi.viana@sibbo.fi

tel: +358401929913

 

Boka salen

Gör så här

Föreningar och privata aktörer kan boka Topeliussalen via Timmi-programmet. Vänligen se till att du registrerar dig / ansöker om utökade användarrättigheter minst 14 dygn före det planerade evenemanget.

Du kan kolla upp bokningskalendern här.

Timmi/ Avtal om nyttjanderätt

Instruktioner till Timmi

Bokningsvillkor

Vaktmästare

Jari Hakkarainen

jari.hakkarainen@sibbo.fi

+358504318183

 

Pertti Lindh

pertti.lindh@sibbo.fi

+358505956070

 

Salens tekniska information

Salen, som blev färdig 1984, är planerad av Arkitektbyrå Perko & Rautamäki Ky och besöks årligen av ungefär 20 000 personer. Nyttoyta: 534 m2, maksimihöjd: 10 m, scenen: 80 m2 ( bredd 10 m, djup 8 m och ca 6 m till taket ). Sittplatser: 161 + 3 rullstolsplatser på parketten och 54 på läktaren. Det finns ytterligare 15 lösa sittplatser.

I salen finns bland annat ljudåtergivning, projektor, Steinway-flygel, omklädningsrum bakom scenen, foajé med garderob.

Prislista och bokningsvillkor

Topeliussalen är en kultursal med 230 sittplatser.

  1. Hyran är 100 €/timme. I hyran ingår vaktmästartjänster (t.ex. öppning, stängning, guidning och användning av salens grundteknik). Hyran debiteras enbart för den aktiva tiden i salen, t.ex. salhyran för en 1,5h lång konsert är 150€.
  2. Ifall salen hyrs flera dygn efter varandra, uppbärs 50 % av hyran. Salen kan hyras för högst en vecka.
  3. För välgörenhetsevenemang uppbärs 50 % av hyran.
  4. Flygelstämning är 100 €.
  5. Övriga övningstider eller inspelningar bör skilt överenskommas med vaktmästaren.

 

BOKNINGSVILLKOR FÖR TOPELIUSSALEN

1. Bokningar och annulleringar.

Bokningarna överförs inte direkt till kalendern, utan kommunens personal behandlar alla bokningar, så vänligen beakta dröjsmålet då du bokar. Eventuella bokningar faktureras alltid i efterskott. Avbokningar bör göras per telefon eller e-post 14 dygn innan bokningen börjar. Tider som inte annullerats eller inte använts faktureras till kunden. Interna kunder bör avboka sin reservation senast 5 dagar innan evenemangets början.

2. Hyresgästens ansvar.

Hyresgästen är skyldig att skydda utrymmena och inventarierna från skador. Hyresgästen svarar för alla eventuella skador som hyresgästen eller dennes personal, artister eller publik orsakar Topeliussalens fasta eller lösa egendom. Hyresgästen ansvarar själv för samtliga inventarier och apparater som denne medhar till tillställningen. Hyresgästen förbinder sig att följa de direktiv som Topeliussalens personal ger rörande konsertsalen, dess apparater och inventarier. Med sin verksamhet får hyresgästen inte störa byggnadens övriga funktioner eller omgivning. Hyresgästen bör alltid namnge en person som ansvarar för tillställningens arrangemang. Personen bör vara närvarande under hela tillställningen.

3. Myndighetstillstånd.

Hyresgästen är skyldig att på egen bekostnad skaffa eventuella tillstånd som behövs för den arrangerade tillställningen. Sådan scenografi och effekter som involverar öppen eld eller pyroteknik får inte användas utan skriftligt tillstånd av hyresvärden. Hyresgästen svarar för samtliga upphovsrättsliga avtal gällande de verk som uppförs i Topeliussalen.

4. Tillfälliga konstruktioner och scenografi.

Tillfälliga konstruktioner bör omnämnas i den redogörelse som inlämnas i samband med bokningen.

5. Biljettförsäljning och annonsering.

Hyresgästen ansvarar själv för försäljningen av eventuella biljetter till det evenemang som hyran gäller. Vid offentlig annonsering av det evenemang som hyresavtalet gäller bör hyresgästen om salen använda namnet Topeliussalen.

6. Friplatser.

Hyresgästen förbinder sig att överlåta till hyresvärden 4 platser till evenemanget.

7. Överföring av bokningsbekräftelse.

Hyresgästen har inte rätt att överföra bokningen åt en tredje part utan hyresvärdens samtycke. Hyresgästen kan inte heller överlåta konsertsalen eller de övriga utrymmen som anges i bokningen till en tredje part eller sådana personer som inte ingår i hyresgästens ansvarsområde. Samtliga ändringar i bokningen bör uppgöras skriftligen.

8. Hyresvärdens rättighet.

Hyresvärden (Sibbo kommuns kulturtjänster) förbehåller sig rätten att bedöma om tillställningen är lämplig att ordna i lokalen vid tidpunkten i fråga. Härvid beaktas bl.a. övriga tillställningar/evenemang i huset, personalbehov, eventuella helgdagar samt antalet/förhållandet mellan slutna och öppna tillställningar.

Kulturtjänsternas program i Topeliussalen

Sibbo Kulturtjänsters program 2024

26.1 kl. 19:00, Jake and Rambling Blade & Guy Enqvist: Americana All night!

14.2 kl. 18:00 Mikael Konttinen & Annika Eklund: Vändagskonsert

23.3 kl. 17:00 Stand up Show: Heli & Krisse och Anders Helenius

13.4 kl. 18:00 Magishow: Malin Nilsson (SVE)

12.5 kl. 15:00 Mikko Sarvanne Garden