Höghus- och radhustomter | Hansas

Det småhusdominerade området Hansas är beläget 1,5 km från servicen i Söderkulla tätort.

Det finns en ledig småhustomt (AP-1/pv) i kvartetet 63. Ljudisolering mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner skall vara minst 35 dBA mot Söderkullavägens sida av kvarterets byggnadsytan. Tomten ligger på grundvattensområde.

 

kartta myytävän tontin sijainnista

UPTAGEN

K63T1: Område 4654 m2, byggnadsrätt 1396 k-m2, pris 321 080 €, det är inte möjligt datt arrendera tomten.