Kerros- ja rivitalotontit | Hansas | Kaikki Hansaksen tontit tällä hetkellä varattuja

HANSAKSEN KAIKKI TONTIT OVAT VARATTUJA.

Hansas on pientalovaltainen alue, joka sijaitsee 1,5 km:n etäisyydellä Söderkullan keskustan palveluista.

Alueelta on myynnissä asuinpientalotontti (AP-1/pv) korttelissa 63. Korttelin Söderkullantien puoleisella rakennusalan sivulla on ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyys liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 dBA. Asemakaavan EV-alueelle merkitty melueste voidaan korvata sijoittamalla talousrakennukset tienpuoleiselle tontin reunalle melulta suojaavasti. Rakennusten sijoittelun toimivuus meluesteenä on tällöin mallinnettava. Tontti sijaitsee pohjavesialueella.

 

kartta myytävän tontin sijainnista

VARATTU

K63T1: Pinta-ala 4654 m2, rakennusoikeus 1396 k-m2, hinta 321 080 €, tontti ei ole vuokrattavissa.