Kerros- ja rivitalotontit | Jokilaakso

Nikkilän keskustassa sijaitsevasta Jokilaaksosta kehittyy vetovoimainen ja monipuolinen asuinalue palveluineen noin 1 000 asukkaalle. Alue sijaitsee kävelyetäisyydellä Nikkilän keskustan palveluista ja tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen elinympäristön eri-ikäisille asukkaille.

Katso alueen sijainti karttapalvelustamme.

Ohjaamme asuntohankkeiden huoneistotyyppijakaumaa siten, että yksiöitä saa olla enintään 35 % asunnoista. Kolmioita tai tätä isompia asuntoja tulee olla vähintään 30 % asunnoista, minkä lisäksi näiden asuntojen keskikoko tulee olla vähintään 60 neliömetriä. Kunta voi hankekohtaisesti poiketa säännöstä, jos se nähdään sijainnin ja alueen profiilin kannalta perusteltuna.

Alueella ei ole enää vapaita tontteja ARA:n tukemaan asuntotuotantoon.

Vapaat tontit

 

Sipoon Jokilaakso, kartta

 

1. Asuinrakennusten korttelialue | Jokilaaksontie 10

Kortteli 5057 (A-6)

Pinta-ala: 16 526 m2

Rakennusoikeus: 5150 + 80 k-m2

 

2. Asuinrakennusten korttelialue | Jokilaaksontie 14

Kortteli 5054 (A-6)

Pinta-ala: 13 708 m2

Rakennusoikeus: 4050 + 80 k-m2

 

Kaavamerkinnät

A-6/pv-2/kl-1
Asuinrakennusten korttelialue. Rakennukset saa kytkeä toisiinsa autokatoksen tai muun rakennelman avulla. Sallitun rakennusoikeuden lisäksi saa kutakin asuntoa kohden rakentaa viherhuoneen, jonka pinta-ala on korkeintaan 10 % rakennusoikeudesta. Kortteli liitettävä kaukolämpöverkkoon. Kortteli sijaitsee pohjavesi-alueella.

Tonttien varaaminen

Tontit varataan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voitte lähettää sähköpostitse tonttipäällikölle.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • varattava tontti
  • tiedot yrityksestä ja yrityksen avainluvuista
  • alustava (sanallinen) suunnitelma varattavalle tontille toteutettavasta hankkeesta
  • tiedot hankkeen osapuolista
  • tiedot toteutettavien asuntojen lukumäärästä ja koosta sekä asuntojen hallintamuodosta
  • alustava hankkeen aikataulu

Tiedustelut ja varaukset:

Tonttipäällikkö Toni Sepperi
+358 40 191 4359
etunimi.sukunimi@sipoo.fi