I Sibbo fanns i tiden fornborgen Sibbesborg. Av borgen finns i dag kvar lämningar av vallarna som byggdes runt borgen, och man får fritt besöka platsen.

Enligt folksägen var det vikingar som byggde Sibbesborg fornborg på en ö vid Sibbo ås mynning. Det är dock möjligt att det var danskar som byggde Sibbesborg i samband med ett korståg till Nyland år 1191. Sibbesborgs område ägs av Sibbo Hembygdsförening rf.

Adress: Nya Borgåvägen 1083