[Utkast – Välfärdsplanen] Målsättningar och åtgärder

Huvudmålen för arbetet för barns och ungdomars välbefinnande i Sibbo 2022–2025 är att främja psykiskt välbefinnande, trygghet i vardagen och delaktighet.

Målen har styrts av kommunens strategiska mål, den nationella barnstrategin, kartläggningen av det aktuella läget gällande välbefinnande, åsikterna från yrkespersoner som arbetar med barn, ungdomar och familjer samt barnens och ungdomarnas egna önskemål och idéer. Förslag till åtgärder samlades in från barn och ungdomar i Sibbo i workshoppar som anordnades för ungdomsfullmäktige och skolornas elevråd under våren 2022.

I Sibbo kommuns strategi nämns förbättringen av barns och ungdomars välbefinnande som ett mål för den nuvarande fullmäktigeperioden. Läs mer om Sibbo kommuns strategi (2022–2025) här.  Syftet med den nationella barnstrategin är att skapa ett verkligt barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnens rättigheter. Enligt strategin bygger barnets välbefinnande på relationer, inlärning, delaktighet, trygghet och hälsa. Läs mer om barnstrategin på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Figuren nedan visar i ett nötskal hur det ser ut med det psykiska välbefinnandet, vardagssäkerheten och delaktigheten för barn och unga i Sibbo (Skolhälsoenkät 2021). En mer omfattande översikt hittar du på webbsidan Aktuellt om barns och ungdomars välbefinnande (en länk här)

 

Det här strävar vi efter – målsättningar

I Positiv psykisk hälsa

Alla barn och ungdomar blir hörda och bemötta och har en trygg vuxen att vända sig till.

Barns och ungdomars välbefinnande, t.ex. känslomässiga färdigheter, främjas som en del av utbildningen och undervisningen i daghemmet och skolan.

II Trygg vardag

Alla barn och ungdomar har en trygg miljö där de kan växa upp. Daghem, skolor och fritidsanläggningar är platser där ingen utsätts för mobbning, diskriminering eller trakasserier.

Barn och ungdomar får information om hur de ska hantera mobbning och om vilken hjälp och vilket stöd som finns tillgängligt. Personer som arbetar med barn och ungdomar vet hur man förebygger mobbning och hur man reagerar om mobbning förekommer.

III Delaktighet

Barnstrategin stöder delaktighet och åtgärder som främjar det. Delaktighet kan dock betyda väldigt olika saker beroende på barnet eller den unga. Det är dock viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att höras och påverka sin livsmiljö. För att öka delaktigheten måste man utveckla många olika metoder som tillsammans stöder barns och ungdomars deltagande.

Målet med planen för välbefinnande är att barn och unga ska känna att de är en viktig del av gemenskapen i daghemmet, klassen, skolan och fritidsaktiviteterna. Gemenskaperna har en konfidentiell, öppen och respektfull atmosfär. Barn och ungdomar har möjlighet att bidra till utvecklingen av sin egen gemenskap och att delta i beslut och diskussioner som berör dem.

Alla barn och unga har möjlighet att ha en meningsfull hobby och att hitta en grupp eller gemenskap som är viktig för dem.

 

Näin teemme – toimenpiteet

Mielenterveystaitojen edistäminen

Kuvaus:

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Järjestöyhteistyön lisääminen ja tiivistäminen

Kuvaus:

Vastuu: 

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Osallisuuden edistäminen

Kuvaus:

Vastuu:

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Kiusaamisen/häirinnän/ väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen

Kuvaus:

Vastuu:

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Maksuton, mielekäs tekeminen ja siitä tiedottaminen

Kuvaus: Luodaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus maksuttomaan mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla.

Vastuu:

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila: