Ammatillinen koulutus

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda tarjoaa Sipoon toimipisteessään Enterissä suomenkielistä tutkintoon tähtäävää ammatillista koulutusta peruskoulun päättäneille nuorille. Keuda Sipoossa voit suorittaa liiketalouden (merkonomi), tieto- ja viestintätekniikan (datanomi) sekä sähkö- ja automaatioalan (sähkö- ja automaatioasentaja) perustutkinnot.

Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta voit saada Porvoossa tai Helsingissä.

Toimi näin

Lue ohjeet koulutukseen hakemisesta Keudan verkkosivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille.

Ammatillisessa koulutuksessa osaamista hankitaan oppilaitoksen lisäksi työpaikoilta ja verkko-oppimisympäristöistä. Jokainen opiskelee oman suunnitelmansa ja oppimistarpeensa mukaan. Työssäoppimista tuetaan esimerkiksi oppi- ja koulutussopimuksin. Opintoihin voi hakeutua ja ne voi suorittaa joustavasti ja myös aiempaa lyhyemmässä ajassa. Nuorille ja aikuisille tarjotaan samoja koulutuspalveluita. Ammatillinen koulutus antaa valmiudet hakea korkeakouluopintoihin.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt, säätiöt tai valtion liikelaitokset, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa.

Laki ammatillisesta koulutuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531