Projekt inom småbarnspedagogiken

Sibbo Vargen rör på sig och leker - Hela kommunen leker

I kommunens daghem har genom utvecklande respons av småbarnspedagogiken, genomförts en enastående satsning på leken. Projektet "Sibbo Vargen rör på sig och leker" startade på hösten 2018 med bidrag från Utbildningsstyrelsen. Projektets fokus låg på att skapa innovativa inlärningsmiljöer som inspirerar till rörelse och lek.

Följande år startade inom samma projekt, ett samarbete med Hannelandia som fick namnet "Hela kommunen leker". Inom detta projekt har hela första året gått åt till att utveckla den fysiska miljön på daghemmen. I hela utvecklingsarbetet har fokus legat kraftigt på personalens och hela ledningens deltagande och engagemang i att nå det gemensamma målet, "Hela kommunen leker".

Genom allt utvecklingsarbete kan redan konstateras att...

  • barnen leker mer engagerat och mera
  • fantasin är mer med i leken
  • barnen leker tillsammans i större grupper
  • de vuxna bjuds med i leken
  • de vuxna är mer benägna att gå med i leken