Varhaiskasvatuksen hankkeet

Sipoon Susi liikkuu ja leikkii - Koko kunta leikkii

Kunnallisissa päiväkodeissa on varhaiskasvatuksen kehittävän palautteen perusteella toteutettu ainutlaatuinen panostus leikkiin. Opetushallituksen rahoittaman "Sipoon Susi liikkuu ja leikkii"-hankkeen kautta lähdettiin syksyllä 2018 luomaan innovatiivisia, liikkumiseen ja leikkimiseen innostavia oppimisympäristöjä.

Seuraavana vuonna projektin sisällä käynnistyi "Koko kunta leikkii"-yhteistyö Hannelandian kanssa. Hankkeen ensimmäinen vuosi on mennyt päiväkotien fyysisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Koko kehittämistyössä on painotettu vahvasti koko henkilöstön ja koko johdon osallistumiseen ja sitoutumiseen yhteiseen tavoitteeseen, "Koko kunta leikkii".

Kehittämisohjelman myötä on jo havaittu...

  • lapset leikkivät enemmän ja sitoutuneemmin
  • mielikuvitus leikeissä on lisääntynyt
  • lapset myös leikkivät isommissa ryhmissä
  • aikuisia kutsutaan mukaan leikkiin
  • aikuisten leikkiin heittäytyminen on lisääntynyt