Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet palvelujen ja muun tuen piiriin. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään itselleen työ, opiskelupaikka tai muuta vastaavanlaista toimintaa. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta arjessa sekä tarvittaessa lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa (esimerkiksi sosiaalityössä, TE-toimistolla, terveydenhuollon palveluissa ja koulussa).

Etsivä nuorisotyö on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Palvelu on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta ja se perustuu luottamukselliseen kontaktiin. Etsivää nuorisotyötä tehdään pitkäjänteisesti ja nuoren tarpeita vastaavasti.

Huoli nuoresta?

Viranomaisten lisäksi kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä nuoren suostumuksella etsivään työhön, kun nuoresta herää huoli. Etsivä nuorisotyö on ilmoituksen saatuaan yhteydessä nuoreen ja tarjoaa apuaan.

Toimi näin

Ota yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään omassa kunnassasi. Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää Into ry:n etsivähaulla.

Voit soittaa tai laittaa viestiä tai sähköpostia etsiville nuorisotyöntekijöille. Voit myös tulla käymään arkisin kello 8–16. Tavoitat meidät myös somen kautta, Facebook ja Instagram.

https://yhteysetsivaan.fi/ kautta voit jättää yhteydenottopyynnön etsivälle nuorisotyöntekijälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285