Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo kommun

I Sibbo stöder de småbarnspedagogiska tjänsterna sibbobarnens tillväxt och utveckling tillsammans med vårdnadshavarna.

Sibbo erbjuder många alternativ inom småbarnspedagogiken:

  • småbarnspedagogik i ett kommunalt daghem,
  • kommunal familjedagvård,
  • klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken för barn över 2 år i Villa Solåker och Tasby bystuga,
  • dygnetrunt småbarnspedagogik (Nickby Gårds daghem), med skiftesvård på kvällar, nätter, veckoslut och helger,
  • för finskspråkiga och över 4-åriga barn erbjuds språkbad på svenska vid Skogsgläntans och Alvägens daghem,
  • för barn under 3 år och deras syskon som vårdas hemma, är det möjligt att ansöka om hemvårdsstöd samt kommuntillägg till hemvårdsstödet,
  • tillfällig småbarnspedagogik för barn som vårdas hemma.

Småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden i Sibbo kommun; norra Sibbo och Nickby området samt södra Sibbo.

Respektive områdets placeringskoordinator svarar på frågor gällande ansökan om småbarnspedagogik (småbarnspedagogik på svenska, småbarnspedagogik på finsk i norra Sibbo och på Nickby området samt småbarnspedagogik på finska i södra Sibbo).

Verksamheten baserar sig på lagen om småbarnspedagogik samt på Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik (vasu).

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

E-tjänst