Skiftesvård inom småbarnspedagogik

Dygnetrunt småbarnspedagogik ordnas i Nickby Gårds daghem i norra Sibbo. Dygnetrunt daghemmet har öppet även på kvällar, nätter, veckoslut och på helger. Nickby Gårds daghem är det enda daghemmet i Sibbo som erbjuder skiftesvård. Verksamheten sker på både finska och svenska.

Gör så här

Ansök till skiftesvård i Nickby Gårds daghem i eDaisy (länken i högra spalten).

På frågor som gäller ansökan till småbarnspedagogik, svarar placeringskoordinatorerna för norra och södra Sibbo samt för den svenskspråkiga verksamheten.

För vem och på vilka villkor

Ni kan ansöka om skiftesvårdsplats för ert barn om ni arbetar i skift eller studerar på kvällarna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få skiftesvård inom småbarnspedagogiken. Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Dagvårdsavgifterna för skiftesvård inom småbarnspedagogik fastställs enligt gällande bestämmelser för klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn kan få en skiftesvårdsplats när barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare utför skiftarbete eller studerar på kvällar. I skiftesvården deltar barnet i småbarnspedagogiken till exempel på kvällar, nätter, veckoslut eller vardagar och helger.

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas i daghem eller familjedagvård.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540

E-tjänst