Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta järjestetään Kartanon päiväkodissa, Nikkilän alueella. Ympärivuorokautinen päiväkoti on auki myös iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä. Kartanon päiväkoti on Sipoon ainoa vuorohoitoa tarjoava päiväkoti ja siellä toimintaa järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä.

Toimi näin

Kartanon päiväkodin vuorohoitoon haetaan eDaisy:ssä (linkki oikeassa reunassa).

Varhaiskasvatuspaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat Pohjois-Sipoon ja Etelä-Sipoon alueiden sijoituskoordinaattorit.

Kenelle ja millä ehdoin

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon päivähoitomaksut määrittyvät voimassaolevien varhaiskasvatuksen asiakasmaksumääräysten mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Lapsi voi saada vuorohoitopaikan silloin, kun hänen vanhempansa tai muu huoltajansa tekee vuorotyötä tai opiskelee iltaisin. Vuorohoidossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen esimerkiksi iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai arki- ja juhlapyhinä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Verkkoasiointi