Riksdagsvalet

De viktigaste datumen vid rikdsagsvalet 2023:

 • kandidatuppställningen fastställs i valkretsnämnden torsdagen den 2 mars 2023
 • anmälan om hemmaröstning ska lämnas in senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16
 • förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023
 • förhandsröstningen utomlands pågår den 22–25 mars 2023
 • röstning på valdagen pågår den 2 april 2023
 • resultatet fastställs onsdagen den 5 april 2023

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.

Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.


Röstningsställen vid riksdagsvalet 2023:

Röstningsdagens röstningsställen (röstningsområde, röstningsställe)

 1. Paipis, Norra Paipis skola
 2. Tallmo, Talman koulu (Tallmo finska skola)
 3. Kyrkoby, Sibbo Enter
 4. Nickby, Nickby Hjärta
 5. Västerskog, Hedåsen
 6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu)
 7. Box, Boxby skola

Fasta förhandsröstningsställen

 • Nickby bibliotek
 • Söderkulla bibliotek

De fasta förhandsröstningsställena är öppna on-fr 22-24.3. kl. 9-18, lö-sö 25-26.3 kl. 10-18 och må-ti 27-28.3 kl. 9-20.

Ambulerande förhandsröstning

 • Södra Paipis skola, on 22.3 kl. 17-20
 • Borgby branddepå, to 23.3 kl. 17-20
 • Hindsby Byagården, lö 25.3 kl. 12-15
 • Simsalö skola, sö 26.3 kl. 12-15
 • Gesterby branddepå, sö 26.3 kl. 12-15
 • Salpar skola, må 27.3 kl. 17-20
 • Spjutsund Byarsborg, ti 28.3 kl. 17-20

Förhandsröstning ordnas också på följande anstalter:

 • Servicehuset Elsie
 • Serviceboendeenheten Solliden
 • Serviceboendeenheterna Solgränd och Sommarvind
 • Servicehuset Linda
 • Palvelukoti Attendo Joenranta
 • Pensionärshemmet Kullen
 • Hoivakoti Attendo Kaskiniitty
 • Palvelukoti Kotivalli

Gör så här

Läs mer om rikdsagsvalet på Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16

För vem och på vilka villkor

Rösträtt

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Valbarhet

Enligt grundlagen är valbar, dvs. behörig att vara kandidat i riksdagsvalet, varje röstberättigad som inte står under förmynderskap. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster.

Vissa höga myndigheter (t.ex. justitiekanslern i statsrådet, riksdagens justitieombudsman, medlemmar i högsta domstolen, medlemmar i högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagaren) kan inte heller vara ledamöter i riksdagen utan att avgå från sin befattning.

Valbarheten vid riksdagsval är oberoende av kandidatens hemkommun och därmed kan kandidaten ställ upp som kandidat i vilken som helst valkrets, dock enbart i en valkrets.

Betalningsinformation