Eduskuntavaalit

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2023 eduskuntavaaleissa:

 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.


Äänestyspaikat 2023 eduskuntavaaleissa

Vaalipäivän äänestyspaikat (äänestysalue, äänestyspaikka)

 1. Paippinen, Norra Paipis skola (Pohjois-Paippisten ruots. koulu)
 2. Talma, Talman koulu
 3. Kirkonkylä, Sipoon Enter
 4. Nikkilä, Nikkilän Sydän
 5. Västerskog, Hedåsen
 6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu)
 7. Box, Boxby skola (Boxin ruots. koulu)

Kiinteät ennakkoäänestyspaikat

 • Nikkilän kirjasto
 • Söderkullan kirjasto

Kiinteät ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna ke-pe 22.-24.3. klo 9-18, la-su 25.-26.3. klo 10-18 ja ma-ti 27.-28.3. klo 9-20.

Kiertävä ennakkoäänestys

 • Södra Paipis skola (Etelä-Paippisten ruots. koulu), ke 22.3. klo 17-20
 • Linnanpellon paloasema, to 23.3. klo 17-20
 • Hindsbyn Byagården, la 25.3. klo 12-15
 • Simsalön koulu, su 26.3. klo 12-15 Gesterbyn paloasema, su 26.3. klo 12-15
 • Salpar skola (Salparin ruots. koulu), ma 27.3. klo 17-20
 • Spjutsundin Byarsborg, ti 28.3. klo 17-20

Ennakkoäänestys järjestetään myös seuraavissa laitoksissa:

 • Palvelutalo Elsie
 • Asumispalveluyksikkö Suvirinne
 • Asumispalveluyksiköt Suvikuja ja Suvituuli
 • Palvelutalo Linda
 • Palvelukoti Attendo Joenranta
 • Pensionärshemmet Kullen
 • Hoivakoti Attendo Kaskiniitty
 • Palvelukoti Kotivalli

Toimi näin

Voit perehtyä tarkemmin vaaleihin Kuntaliiton ja oikeusministeriön verkkosivuilla. Sipoon kunnassa vaaleista vastaava yhteyshenkilö on hallintopäällikkö.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.

Kenelle ja millä ehdoin

Äänioikeus

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Vaalikelpoisuus

Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan.

Vaalikelpoisuus on eduskuntavaaleissa riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa vaalipiirissä, kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä.

Maksullisuuden tiedot