Puistokummit

Tervetuloa mukaan pitämään yhdessä huolta Sipoon viheralueista!

Puistokummitoiminta on Sipoon kunnan organisoimaa vapaaehtoista yleisten viheralueiden hoitamista, jonka kautta kuntalaisille avautuu mahdollisuus osallistua merkitykselliseen ja mielekkääseen toimintaan oman lähiympäristönsä viihtyisyyden parantamiseksi. Erotuksena perinteiseen talkootoimintaan verrattuna puistokummitoiminta on luonteeltaan pitkäjänteisempää ja toistuvampaa.

Puistokummina työskentelet omatoimisesti oman aikataulun, osaamisen ja jaksamisen ehdoilla – päätät itse joustavasti tavastasi osallistua toimintaan. Näin ollen toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä kuka tahansa sipoolainen iästä ja ammattitaidosta riippumatta. Puistokummitoimintaan on myös mahdollisuus osallistua ryhmänä.

Puistokummit toimivat Nikkilän ja eteläisen Sipoon viheralueilla sekä itsenäisesti että ohjatusti ennalta sovituissa ympäristön hoitotehtävissä esimerkiksi roskia keräten, kesäkukkia hoitaen taikka haitallisia vieraslajeja kitkien. Puistokummien tehtäviä voidaan kuitenkin räätälöidä joustavasti omien kiinnostuksen kohteiden ja hoidettavan viheralueen mukaan.

Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen ei vielä varsinaisesti velvoita mihinkään, mutta toivoisimme toimintaan osallistuvilta kuntalaisilta hieman kertaluontoista osallistumista pitkäjänteisempää sitoutumista toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Kunta ohjaa ja opastaa puistokummitoiminnassa

Kunta tukee puistokummitoimintaa tarjoamalla osallistujille roskapihdit, jätesäkkejä, työhanskat sekä huomioliivit. Lisäksi kunta järjestää tarpeen tullen viheralueilta kertyneiden jätteiden poiskuljetukset sovitusti puistokummien kanssa. Opastus- ja ongelmatilanteissa auttaa kunnan puistokummiohjaaja, jonka yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Toimi näin

Ilmoittaudu puistokummiksi täyttämällä oheinen sähköinen ilmoittautumislomake tai ottamalla suoraan yhteyttä puistokummiohjaajaan. Jos olet ilmoittautumassa puistokummitoimintaan ryhmänä, ole suoraan yhteydessä puistokummiohjaajaan.

Lue lisää Sipoon puistokummitoiminnasta tutustumalla oheiseen Puistokummin käsikirjaan.

Voit tarkastella kunnan yleisiä viheralueita Sipoon kunnan karttapalvelun kautta.