Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnasta Sipoon julkisilla kaduilla ja alueilla vastaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Koko kuntaa koskevat pysäköintilinjaukset on hyväksytty Sipoon kunnanhallituksessa vuonna 2020. Pysäköintilinjaukset tarkistetaan ja päivitetään määrävälein, jotta ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin.