Allmänt om idrottstjänster

Kuva: Suvi Suovaara

Sibbo kommun erbjuder sina invånare mångsidiga motions- och friluftstjänster och arrangerar ledda motionsgrupper. Invånarna har också tillgång till flera olika motionsställen som skidspår, bollplaner och motionssalar.

Gör så här

Många av motionsställena står fritt till förfogande. Om du behöver reservera ett utrymme, t.ex. en motionssal eller en bollplan kan du göra det i Timmi-systemet.

Till motionsgrupper kan man anmäla sig genom sibbo.fi.